DOORLOPEND KREDIET

Flexibel lenen, daarmee wordt een doorlopend krediet het best omschreven. De looptijd staat niet vast en er kan extra afgelost en weer terug opgenomen worden. Grootste nadeel is dat de rente ook niet vast staat en dus kan stijgen gedurende de looptijd.

Heeft u geen vast doel waarvoor geld geleend wordt, of af en toe behoefte aan extra bestedingsruimte, dan is een doorlopend krediet de meest voor de hand liggende optie.

PERSOONLIJKE LENING

Bij een persoonlijke lening staan alle leenvoorwaarden vast. De looptijd, het te betalen rentepercentage en de maandlast wijzigen gedurende de contractsperiode niet.

Ook hier kan boetevrij extra afgelost worden. De looptijd wordt daarbij afgestemd op het bestedingsdoel. Zo zal de aankoop van een auto vaak gefinancierd worden door middel van een persoonlijke lening met een looptijd die gelijk is aan de verwachte levensduur ervan.

VERLAGEN MAANDLAST

In de loop van de tijd kan er een situatie zijn ontstaan waarbij er sprake is van meerdere kredieten of leningen. Het samenvoegen van deze financieringen leidt dikwijls tot een lagere rente én een lagere maandlast .

Daar komt bij dat in geval van zuiver oversluiten de acceptatiecriteria ruimer zijn dan in geval van een nieuwe aanvraag. Als er aantoonbaar financieel voordeel is, zal de bank er dikwijls aan meewerken.